Author Archives: triseo.vn

Lưu ý khi dùng thuốc cảm cúm

Nhiều khi được người bán gói sẵn các loại thuốc đã cắt rời… Điều này đang rất cần được cảnh báo bởi những tác hại của việc dùng thuốc tùy tiện. Cảm, cúm thông thường Cảm, cúm thông thường là bệnh bốn mùa của mọi người, thường xuất hiện nhiều nhất vào lúc giao mùa và […]