Author Archives: blogdulich.edu.vn

Cách xử lý một số vết thương trên mặt

Có những hướng dẫn sơ cứu tuy đơn giản nhưng rất cần thiết để ổn định tình trạng cho người bệnh, đặc biệt là các vết thương trên mặt. Dưới đây là cách xử lý một số vết thương trên mặt: Vết thương ở mắt: Mắt có cấu trúc mỏng manh, vì thế các thương […]